ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่พริก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2563

เปิดอ่าน 330 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่พริก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ