ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านสันจำปา จำนวน 2 จุด

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563

เปิดอ่าน 442 ครั้ง

ประกาศ อบต.แม่พริก การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านสันจำปา จำนวน 2 จุด ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ