สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2562

เปิดอ่าน 78 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ