ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวทุ่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวทุ่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ