สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 151 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ