ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ประกาศ อบต.แม่พริก รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา โดยเป็นพนักงานจ้างตามภาริกจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติในสังกัด กองช่าง อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รวม จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดเนียบท้ายนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ