ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น รายละอียดตามรูปแนบนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ