ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ