ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2566   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2566   งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)   กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕   พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา   โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565   กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563   การตักบาตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย   งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น