ข้อบัญญัติเรื่องอื่นๆ
  ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒   ข้อบัญญัติ อบต.แม่พริก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563   ข้อบัญญัติ อบต.แม่พริก เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563   ข้อบัญญัติ อบต.แม่พริก เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563   ข้อบัญญัติ อบต.แม่พริก เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น