ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 76 ครั้ง

เชียงราย-หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี และรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 25 เมษายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมวางพวกมาลา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีนายประจูญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.จว.ช.ร. เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย