ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือแพร่ระบาด(ไข้เลือดออก)

ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 48 ครั้ง

การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือแพร่ระบาด(โรคไข้เลือดออก) ประจำปี 2563