ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 28 ครั้ง

การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย