ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 3

ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2564

เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 อบต.แม่พริกได้จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 3