ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

จิตอาสา ทำความสะอาดล้างและพ่นยา บริเวณตลาดชุมชนบ้านสันจำปา ตำบลแม่พริก

ประกาศเมื่อ 07 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 62 ครั้ง

จิตอาสา ทำความสะอาดล้างและพ่นยา บริเวณตลาดชุมชนบ้านสันจำปา ตำบลแม่พริก