ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 50 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้นำเทียนไปถวายวัดในพื้นที่ตำบลแม่พริก ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564