ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าฌาปนสถาน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าฌาปนสถาน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ