ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 183 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ