สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 93 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ