ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2564

เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
โดยจะมีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.แม่พริก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ