ผู้ชนะเสนอราคา อบต.แม่พริก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าซางพัฒนา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 212 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าซางพัฒนา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ