ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน จำนวน 5 จุด

ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562

เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ประกาศ อบต.แม่พริก การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน จำนวน 5 จุด ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ