สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2563

เปิดอ่าน 67 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ