สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่พริก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 74 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ