ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายร่องถ่อน) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 223 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายร่องถ่อน) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ฟรีเครดิต

ประกาศราคากลางอื่น ๆ