ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ