ประกาศราคากลาง อบต.แม่พริก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๙ บ้านปางอ้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๙ บ้านปางอ้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ